Moniminuuteni peilinä Carl Jung nr. 15

Ihminen on holistinen kokonaisuus

Jung kirjoittaa, että kaikki elämämme kriisit ovat pohjimmiltaan hengellisiä (spiritual). Lisäksi ihmisen arjen ja myyttisen todellisuuden välillä on synkroniteetti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että meidän uskomusjärjestelmillämme on tietty myyttinen tai tarinallinen rakenne, jota elämämme seuraa. Siirtolan Emäntä tuli omassa prosessissaan samaan johtopäätökseen. Hänen syöpänsä paranemisessa on toki lääketieteelläkin suuret eittämättömät ansionsa. Paraneminen syövästä ei ollut kuitenkaan hänelle pelkästään fysiologinen prosessi, vaan hänessä lähti käyntiin myös korkeaintensiteettinen hengellinen prosessi, joka vaikutti myös hänen sosiaaliseen toiminnalliseen elämäänsä.

Minun, Treenaajan avustamana, Emäntä lähti etsimään oman elämän tarkoitusta, jolla retkellä hän edelleen on. Tässä prosessissa Emäntä löysi hengellisten merkitysten, myyttien ja tarinoiden maailman. Paranemisprosessi syövästä ei siis ole välttämättä pelkästään fysiologista paranemista vaan se voi olla myös psykofyysisspirituaalista eheytymistä (healing). Emännän äidin rintasyöpään kuolemisen ja oman sairastumisen jälkeen Emännässä tapahtui kokonaisvaltainen arvo- ja maailmankatsomusmuutos, jonka jälkeen maailma ei näytä samanlaiselta kuin aikaisemmin.

Jung jakoi ihmiset muuten introvertteihin ja ekstrovertteihin, tai pikemminkin niin, että meissä jokaisessa on introvertit ja ekstrovertit puolemme. Eri elämämme vaiheissa elämme ekstrovertti-introvertti jatkumossa eri kohdilla. Emäntä oli aikaisemmin enemmän ekstrovertti, hän kiirehti ulkoisesta aktiviteetista toiseen. Ekstrovertit ihmiset Treenaajan mielestä peilaavat Itseyttään ulkoisten sosiaalisten suhteittensa kautta. He ovat usein myös toiminnan ihmisiä. Heidän maailmansa kirkastuu vähitellen ikään kuin itsestään, kun he huomaavat mielihyvää lisäävien konkreettisten “hyvien tekojen” kautta kirkastavan omaa minuutta. Emäntä nauttii nykyään enemmän introverteistä, oman sisäisen teatterinsa mielenosien välisestä vuorovaikutuksesta. Introvertti toiminta voi olla toki muutakin luovaa toimintaa kuin eheyttävää kirjoittamista, jolla muokkaamme elämäämme ja sen merkityksiä. Tämä ei merkitse sitä, että Emäntä olisi itseriittoisa. Emäntä on vain opetellut itselleen luovan tavan rakentaa aktiivisesti itselleen uusia mahdollisia minuuksia erilaisista reaalisista menneisyyden hahmoista ja heidän uskomusjärjestelmistään.

Jälleen kerran blogini lukija saattaa äkkipikaa ajatella, että kylläpäs on itsekästä touhua. Treenaaja on kuitenkin jälleen tällaisen lukijan kanssa asiasta eri mieltä.  Sillä vain ihminen, joka on tietoinen omista uskomuksistaan, kykenee toimimaan reaalimaailmassa eheänä ihmisenä sopusoinnussa omien arvojensa kanssa. Monet voivat huonosti, kun heidän toimintansa takana on tiedostamattomia ristiriitoja. Kun minuus eheytyy, tekee ihminen tekoja, jotka ovat sopusoinnussa omien arvojen ja uskomusmaailman kanssa. Ihminen tulee tietoiseksi millaisissa tarinoissa hän elää.

Prosessinsa aikana Emäntä on oivaltanut, että elämme jumalallisessa näytelmässä. Koskettavalla tavalla ihmiskunnassa toistuvat arkkityyppiset prosessit, jossa lapset joutuvat kantamaan vanhempiensa traumoja sukupolvesta toiseen. Tällöin ihmiset tahattomasti saattavat noudattaa itsensä kannalta vahingollisia ajatus- ja  käyttäytymismalleja. Kreikan tai vaikkapa Kalevalan mytologiset hahmot tai uskonnolliset arkkityypit toistavat meissä sattumanvaraisesti itseään, kunnes huomaamme ja opimme tuntemaan itsessä oleva arkkityyppiset mekanismimme.

Emäntä muuten uskoo tänä päivänä, että stressi voi herkistää meitä ja laukaista kehossamme erinäisiä sairauksia flunssasta verenpaineeseen ja syöpään. Brian Luke Seaward antaa omat ohjeensa, kuinka ihminen voi vähentää oman elämänsä epätervettä stressiä ja kuinka hän samalla voi lisätä omaa psykofyysistä hyvinvointia. Seaward muuten pitää tärkeänä myös elämän hengellistä puolta. Hän korostaa, että nykyinen psykoneuroimmunologinen tieto vahvistaa, että suurimassa osassa sairauksiamme stressi on suora laukaiseva tekijä.

Siirtolan Emäntä on jo pitkään ollut sitä mieltä, että hänen syöpänsä laukaiseva tekijä oli ehkä stressi; epäonnistuneet ihmissuhteet, krooninen unettomuus, työuupumus ja äidin kuolema syöpään. Treenaajakin epälee, että jos ihmisellä on geneettistä alttiutta johonkin sairauteen, voi stressi laukaista jonkin sairauden. Keho ei ole erillinen osa meitä, vaan jotkut psykioneurologian tutkijat ovat jopa sitä mieltä, että kehomme on tiedostamaton mielemme (Candice Pert). Se on peili, joka kertoo omaa tarinaansa, joka jää tavallisimmin tietoisen mielemme ilmaisun ulottumattomiin. Sosiaaliset tilanteet voivat laukaista meissä tunnemolekyylimyrskyn, jolla on vaikutusta geeneihimme. Mikä kiintoisaa, voimme mielikuviemme avulla vaikuttaa tunteisiimme, jota kautta voimme puolestaan vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiimme ja geeneihimme. Emännälle on tänä päivän itsestään selvää, että olemme holistinen kokonaisuus.

Tiedostamattoman mielemme ja kehomme kanssa keskustellessamme, kieli on mielikuvituksen tuottamaa muotojen kieltä; sanoja, liikettä, kuvia ja musiikkia. Voimme leikkiä vaikkpa Kreikan mytologioiden taruilla. Nyt Treenaaja lainaa ajatuksiaan hiukan jungilaiselta Jean Shindoa Bolenilta: Emännälle tämä eheytyminen merkitsi isän rationaalisen “älyn” logosmailmaan napanuoran katkaistamista; hyppyä kiltin Ateenen maailmasta luovuuden maailmaan, jossa leikkivä lapsi uskaltaa jälleen hypätä astinkiviltä toisille. Pikku Kati- raukka ei koskaan sopeutunut tähän Zeuksen hallitsemaan autoritaariseen järkeä ylikorostavaan Ateene-kulttuuriin. Hänessä oli onneksi muita arkkityyppisiä mielentiloja, jotka tarjoavat leikkimisen mahdollisuuden, uuden jumalaisen draaman. Vanhempi viisas noitanaisen arkkityyppi on vallannut tilaa Emännän sielussa. Treenaaja epäilee, että hävyttömästä Emännästä on kasvamassa vähitellen kypsä Pohjan Akka.

Seaward muuten tuo esiin artikkelissaan  stressiä vähentävät tekijät, jotka  auttavat meitä eheytymään. Treenaajan mielestä ne ovat hyvät:

1.      Hanki itsellesi paikka, jossa voit rajata itsesi yksinäisyyteen. Tämän päivän maailma on täynnä visuaalista ja auditiivista informaatiotulvaa. Sen jälkeen kun Kati siirtyi Siirtolan Emännäksi, tapahtui suuri muutos. Kuhmossa, luonnon rauhan keskellä, puhkesi hänen luovuutensa kukkaan. Seaward suosittelee erilaisia rentoutumistekniikoita, mutta Emännälle pelkästään marjassa käyminen, hiihtoretki tai saunominen eräjärvellä nuotion ääressä on rentouttavaa.

2.      Jos koet vihan tai pelon tunteita, käsittele ne. Niiden aiheuttava krooninen stressi huonontaa immuunivastettame. Sovun tekemien omien emotioiden kanssa on olennainen osa ihmisen eheytymistä psykofyysishengellisenä ihmisenä. Iloitse, anna anteeksi ja ole kiitollinen. Siirtolan Emäntä käsitteli Treenaajan avulla omat patouteet tunteensa, jonka jälkeen hänen elämänsä on ollut täysin erilaista. Hän ei “sitkuta” eikä “mutkuta” enää, vaan hän elää kiitollisena tätä päivää.

7.      Harjoita joka päivä meditaatiota. Emäntä harjoittaa omaa meditaatiotaan kirjoittaen. Näinä hetkinä hän sulkee täysin ulkoisen maailman ympäriltään, ja keskittyy itsensä, tunteittensa, kokemustensa, elämän pyhyyden ja maailman väliseen dialogiin. Emäntä antaa mielenteatteri leikin kautta erilaisten metaforien vaikuttaa mielleyhtymiinsä, jolloin tapahtuu tietoisuudessa liikahduksia ja välillä jopa syvenemiskokemuksia. Kiinalainen sananlasku sanoo, että kun olet valmis, sisäinen opettajasi saapuu. Muista, että länsimaissa on oma dialektinen meditaatioperinne, jos nimittäin itämainen mielentyhjentämismeditaatio ei suju sinulta. Katso esimerkiksi elokuva tai lue kirja, ja ala mielessäsi keskustelmaan kokemastasi erilaisista näkökulmista käsin. Saatat huomata yllättäen, että lopputuloksena voi olla samankaltainen “mystinen hetki” kuin tietoisuuden tyhjentämisen kautta. Tiedosta ja kyseenalaista jatkuvasti omia pinttyneitä ajattelutapojasi. Ihminen on ainut eläin, joka itse kykenee ajattelemaan ajatuksiaan. Sisäisen leikkivän keskustelun, dialektisen meditaation, kautta voimme tehdä tietoiseksi omia pinttyneitä ajattelutapojamme. Terve sielu on terveessä muutoksen tilassa. Se ei koskaan jämähdä yhteen uskomukseen, vaan etsii jatkuvasti uusia toimpivampia ajattelutapoja. Vain yksi pysyvä uskomus Emännällä on, ja se on usko Rakkauteen.

3.      Harjoita säännöllisesti liikuntaa. Liikunta poistaa elimistöstä kortisolia, vahvistaa rebound-efektin kautta elimistön parasympaattista aktiviteettia. Elimistön rentoutumistila liikunnan jälkeen on siis parempi kuin ennen liikuntaa. Tutkimusten mukaan liikunta on myös tehokasta vastalääkettä alakulolle. Liikunta parantaa immunivastettamme.

4.      Syö terveellisesti. Monet pikaruuat sokeri ja suolamäärillään lisäävät veren adrenaliinipitoisuutta. Näin tekee myös kahvi. Emäntä ei ole tällä saralla virheetön. Hän ahmii sunnuntaisin suklaata, ja pitää joskus suolaisista ruuista. Toki paljon parannusta tällä saralla on hänen elämässään tapahtunut. Suosi luomutuotteita, koska niissä on usein vähemmän ympäristömyrkkyjä ja ennen kaikkea niiden käyttö tukee ekologisempaa elämäntapaa. Älä pyri täydellisyyteen, vaan ole armelias itseäsi kohtaan, sinussa saa olla virheitä!

5.      Pidä huoli terveistä sosiaalisista verkostoista. Ystävät ja erilaiset sosiaaliset verkostot tarjoavat erinomaisen puskuroivan tuen vaikeissa elämän kriiseissä. Huomaa, että muutama merkityksellinen ystävyyssuhde on parempi kuin monta kymmentä pinnallista ystävyyttä. Emäntä huomaa, että hänen ihmissuhteensa ovat vähentyneet vuosien aikana, mutta jäljelle jääneet ovat syventyneet. Erityisin tärkeitä hänelle on perheenjäsenet ja puoliso. Lisäksi uusia ystävyyssuhteita on tullut solmittua vapaaehtoistyön kautta. Muista, vapaaehotoistyön on todettu tuovan mielihyvää!

Treenaaja väittää, että yllä olevat aktiviteetit vähentävät ihmisen sosiaalisen elämän, kehon ja mielen, tiedostamattoman ja tietoisen mielen välistä jännitettä. Näitä ohjeita hyväksi käyttäen, voit löytää itsessäsi virtaavan levollisemman minuuden.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

2 vastausta artikkeliin: Moniminuuteni peilinä Carl Jung nr. 15

  1. Jens Gellin sanoo:

    Tarinan vanki on se mielenkiintoni tässä hetkessä kiihottava lausepari. Kirjoitan parhaillaan lyhyttä tarinaa siitä miten vapus näyttäyty arjessa ja miten eri tavoin oikeudet elämään ja ihmisoikeuksiin riistetään- masentavaa tekstiä mutta siitä on tarkoitus seurata onnistumistarinoita.

  2. katisar2 sanoo:

    Kuullostaa mielenkiintoiselta projektilta. Missä julkaiset tarinoitasi?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s