Mietiskele itsesi eheäksi Thomas Mertonin opastamana

Viime päivinä Annamme on tajunnut entistä kirkkaammin, että meditaatio on itseohjautuvuuden ytimessä. Olkoon sitten kysymyksessä jungilainen aktiivinen imaginaatio, elämänkaarikirjoittaminen, jooga, toimintaterapia tai tietoisuustaitoharjoitukset, ne ovat yhtä kaikki meditaatiota. Ihminen voi antaa meditatiivisessa tilassa spontaanisti tietoisuudellensa yllättävän uuden muodon. Hän voi saavuttaa mietiskelyn kautta ymmärryksessään yhä syvempiä uusia tasoja.

Ehkä juuri tämän meditaation ”unohtuminen” kulttuurissamme on tehnyt meistä ihmisistä autoritaaristen vallankäyttäjien ja asiantuntijoiden ohjaamia ”massaihmisiä”.  Annan mielestä Carl Jung ei kirjoittanut katteettomasti kulttuurimme tahdottomista ”massaihmisistä”. Ihmisen kasvamiseen kypsäksi aidoksi eettiseksi itseydeksi, tarvitaan itseohjautuvuuden löytäminen meditaation kautta. Mietiskelyn kautta voimme vapautua itsekkäästä egokeskeisestä ajattelusta, dualistisesta ajattelusta, jäykistä mielipiteistä ja itseämme rajoittavista kapeista uskomuksistamme. Anna kannaustaa mietiskelijää olemaan välillä dialogisessa suhteessa myös luonnontieteen edustajiin, koska sen asiantuntijat voivat auttaa häntä ankkuroimaan kokemukset reaalitodellisuuteen. Mutta mikäli rajoitamme mielemme virran vain tieteellisiin totuuksiin, tulee sitä yksi ajatteluamme rajoittava uskomus.

Tarkemmin ajatellen Annan mielestä Emännän kirjoittaman kirjan nimi voisi oikeastaan olla ”Mielentilojen Treenikirja – mietiskele itsesi eheäksi”. Mitä muuta itseterapia kirjoittaen onkaan kuin vapaata luovaa ajatuksenvirtaa! Täytyypä ehdottaa tätä Emännälle, voisihan nimen vaihtaa  seuraavaan painokseen.

Anna on huomannut, että jotkut luulevat, että mietiskely on sitä, ettei ajatella mitään. Mieli toki tyhjennetään, mutta tyhjentyminen tapahtuu sallivan ajatuksenvirran kautta. Tällaisia ei-mitään tiloja, tyhjiä tiloja, voidaan mietiskellen saavuttaa. Silti mietiskelylle tyypillisintä on, että ajatuksia ei rajoiteta eikä arvoteta: niiden annetaan spontaanisti tulla ja mennä kuin pilvet taivaalla. Mietiskely on siis nimenomaisesti miettimistä, mutta sitä ei ohjaa ego, tietoinen minä, vaan mietiskelevässä tilassa päästään mieli vapaaseen virtaukseen, irti egon ohjauksesta. Kaikki ajatukset ovat sallittuja ja tervetulleita.

Maistelkaamme vielä kertaalleen (Anna taisi tätä jo kerran aikaisemmin maistella?) sanaa ”meditaatio”. Se on johdettu latinankielisestä sanasta ”meditari”, joka tarkoittaa: Ajatella, mietiskellä, pohtia. Emännän mietiskelytavalle, sisäisen näytelmän kirjoittamiselle, on tyypillistä samat asiat kuin monille muillekin sisäistä dialogia hyväksi käyttäville meditaatiotiloille. Siinä saavutetaan spontaani leikkivä tila, jossa erilaisilla näkökulmilla, älyllisistä ”lapsellisiin”, jopa typeriin, mietiskellen syntyy uutta muotoa omalle sisäiselle tunne- ja kokemusmaailmalle. Kaikki ajatukset ovat mietiskellen kirjoittaessa luvallisia.

Anna painottaa ties kuinka monennen kerran seuraavaa: Mietiskelyssä mieleen pulpahtavia ajatuksia ei arvoteta (”Tämä oli ilkeästi ajateltu, en saa ajatella näin! Olinpa taas typerä!”). Tai jos joku osa sinua näin tekee, mietiskellään tätä osaa. Mitä tästä tulee mieleen? Uusien mielleyhtymäketujen annetaan vapaasti muodostua erilaisia näkökulmia kunnioittavassa ilmapiirissä. Näin Emäntä nimenomaisesti toimii omassa mietiskelyssään. Kun masentava osa saapui tietoisuuteen, nimesi hän sen kirjoittaen: ”Jaahas, nyt saapuu paikalle jälleen alakuloinen rouva Otsaryppy. Tervetuloa!”. Jos mielessäsi on siis jokin epämiellyttävä, vaikkapa hermostunut osa, tälle ei sanota ”Mene pois!”, vaan tila kutsutaan tervetulleeksi. Tämä merkitsee väistämättä sitä, että joskus sisäisten tuntemuksiesi välille auttamattomasti syntyy ristiriitoja, mutta ristiriitoja selvitellään kunnioittavassa ilmapiirissä ”medioitoiden”, leikitellen, jota kautta onnistuneessa aktiivisessa ja luovassa mietiskelyssä saavutetaan levollinen sisäinen tyhjä olo.

Kaikki tunteet, kokemukset ja ajatukset ovat luvallisia sisäisessä meditatiivisessa näytelmässä. Prosessia voi ruokkia erilaisella kirjallisuudella, pyhillä teksteillä, filosofialla, runoilla ja kaunokirjallisuudella. Leikkillisyys ja luovuus ovat tämän kirjoittaen tapahtuvan meditaatiotavan ytimessä. Anna ystävineen kutsuu muuten tällaista meditaatiotapaa dialektiseksi meditaatioksi. Monolektista meditaatiota voi edustaa vaikkapa mantrameditaatio, meditaatio, jossa keskitytään yhteen lauseeseen.

Anna on kiinnittänyt huomionsa jonkun Emännän osan väitteeseen, ettei suinkaan ole sattumaa, että Facebookissa annettiin hänen hengelliseksi opastajakseen eräässä kysymysleikissä juuri Thomas Merton. Oli miten oli, Annan mielestä tämä mystikko sopii Siirtolan Emännän guruksi kuin nenä päähän. Emäntää kun kiinnostaa kristillisyyden lisäksi itämaiset uskonnot. Annan mielestä jokainen kehittyvä itseys tarvitsee ohjaajia, olkoon he sitten terapeutteja, guruja kirjallisuudesta tai sielunohjaajia. Näiden kaikkien yksilöllinen sekoitus, kunkin meditojan maailmankatsomusta kunnioittaen, voi olla parasta itseohjautuvuuden kehittymisen kannalta.

Muun muassa Thomas Mertonilta Emäntä onkin ottanut aineksia omaan hengelliseen ajatteluunsa. Filosofiselle päälle innostuessaan Emäntä väittääkin, että todellinen minuus on olemisen kautta saavutettua ei-olemista. Tämä ei-oleminen on jotakin transsendenttista, yliyksilöllistä, jota on mahdotonta yhdeksikään yksiselitteiseksi muodoksi kuvata. Siksi sitä kutsutaan kristinuskossa Jumalaksi. Joku voi kutsua häntä Taivalliseksi Isäksi (Ab-ba) tai toinen Pyhäksi Äidiksi (Am-ma). Kolmas voi puhua ihan vain Rakkaudesta. Ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa, uskontoa, kuvaamaan tätä sanoin kuvaamatonta. Tästä Jumalaksi nimetystä kristinuskon Raamattu myytteineen välittää meille vuosituhansia vanhaa viisautta.

Raamattu siis kertoo meille mytologioiden kielellä jotakin siitä, jota on mahdotonta kuvata täsmällisin käsittein. Kaikki me ihmiset olemme, vähemmän tai enemmän, kosketuksissa tähän Pyhyyteen, jossa me sitten kellumme elämämme läpi, osina toisiamme, luontoa ja maailmankaikkeutta.

Lähemmän kosketuksen elämän Pyhään ulottuvuuteen voimme saavuttaa Annan mielestä helpoiten pyhiä kirjoituksia lukien, ja meditaation, kuten rukouksen kautta. Kirkot ja muiden uskontojen pyhät paikat ovat rikastavat näitä mytologioita erilaisin yhteisöllisin meditatiivisin rituaalein. Esi-isämme ovat enemmän tai vähemmän meditatiivisissa tiloissa (Pyhän Hengen alaisina) kirjoittaeneet tekstejä, jotka auttavat meitä saavuttamaan oman jumalsuhteemme. Kirjoittaessa, kun saattaa mietiskelyä harjoittavan ihmisen sydämen täyttää yllättäen suurenmoinen mielihyvän tunne, jota voi kutsua mystiseksi kokemukseksi. Tänä hetkenä äärettömässä tyhjyydessä näemme sen, mitä emme näe, ymmärrämme sen mitä emme ymmärrä ja tiedämme sen, mitä emme tiedä. Siirtolan Emäntä painottaa kuitenkin sitä, että Raamatunkin jakeet ovat kuitenkin ihmisen kirjoittamia, joten Pyhän Hengen ohjaaman kirjoituksen sekaan on sekoittunut egon tuottamia vääristymiä, joten Raamattuakin pitää lukea mieli kriittisenä. Siitä tulee ottaa vastaan vain se osa, joka tuntuu omassa meditaatiossa hyvältä: Se viisaus, joka lisää maailmassa olevan rakkauden määrää.

Thomas Merton, katolilainen pappi,  kehotti meitä opettelemaan meditoimaan kirjoittaen tai piirtäen. Molemmat nämä ovat eräitä tapoja meditoida. Samoin taiteen kautta voi meditoida. Voit opetella meditoimaan soittaessasi tai kunnellessasi musiikkia. Voit myös oppia meditoimaan kaupungin kaduilla tai maaseudun hiljaisuudessa. Älä pelkästään opettele meditoimaan kirja tai kynä kädessä vaan opettele meditoimaan bussissa ja junassa. Yksilöllisyytesi ja ainutkertaisen eettisen ymmärryksesi saavutat juuri meditaation kautta.

Erilaisille mietiskelyperinteille on yhteistä askeettinen elämä. Annan mielestä mietiskely sopiikin erinomaisesti ihmisille, jotka tavoitteleva hitaampaa ja yksinkertaisempaa elämää. Ainakin Siirtolan Emännälle kävi siten, että yksinkertaisissa olosuhteissa, keskellä ei-mitään hän tavoitti helpoiten ei-minkään (Siirtolan Emännän eräs osa nauraa parhailleen näille Annan pohdiskeluille pilkallisesti, mutta älkäämme antako hänen häiritä meitä. Uskoa kun ei ole ilman epäilijää). Vaatimattomat ulkoiset puitteet tarjoavat nimittäin erinomaiset mahdollisuudet rikkaalle sielunelämälle. Siksi meidän ei tule pelätä elämämme kohtuullistamista.

Anna on muuten sitä mieltä, että terapiakin on vain eräs erityinen tapa meditoida. Siinä peilinä toimii terapeutti omalla kokemuksellaan. Eihän terapeutti asiakastaan paranna, vaan hän katalysoi ihmisen omia eheyttäviä voimavaroja tulemaan esiin. Meditaatiokäytännöissä mietiskelijällä onkin hyvä olla oma kokenut (hengellinen) ohjaaja, esimerkiksi terapeutti, pappi tai muu opastaja. Hän auttaa noviisia etenemään omalla polullaan. Mikäli ihmisellä on vakavia mielenterveysongelmia, on ensiarvoisen tärkeää, että ihminen on dialogisessa suhteessa myös asiantuntioihin.Heillä on paljon kasaantunutta tietoa siitä, mikä voi helpottaa ihmisen itseohjatuvaksi kasvamista.

Kun ihminen on löytänyt itsestään voimaannuttavan sisäisen meditaatiolähteen, voi ihminen siirtyä itseohjautuvuuden tilaan. Ihminen tarvitsee toisen ihmisen kasvot, tullakseen omaksi itsekseen, mutta näitä hän  voi löytää myös pyhistä kirjoista ja muustakin kirjallisuudesta. Harva ihminen saavuttaa kuitenkaan sellaisia askeettisia tasoja, joilla hän pärjää ilman toisen ihmisen kasvoja ja  fyysistä läsnäoloa. Emme ole mitään ilman toisiamme.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

2 vastausta artikkeliin: Mietiskele itsesi eheäksi Thomas Mertonin opastamana

  1. Eila sanoo:

    Viisasta, Anna-Kati. Olen kanssasi hyvin pitkälti samaa mieltä. – Meditaation voimaa olen suloisesti periksi antaen saanut nauttia Juhannuksena Lintulan luostarin palveluksissa ja nyt Kuhmon Kamarimusiikkijuhlilla, maailman parasta musiikkia kuunnellessa. Erityisiä kokemuksia ovat olleet Mahlerin Das Lied von der Erde, osa Abschied, ja Jean Sibeliuksen Voces Intimae Meta4:n syvällisesti tulkitsemana. Myös eilen kirkossa viulisti Dan Zhu osoitti meditaatio-ohjaajan ominaisuutensa John Coriglianon Chaconnessa. Illalla tulee Oliver Messiaenin Aikojen lopun kvartetto. Veikkaanpa, että meditaation onni jatkuu! Pohjoisen Suomen korpielämästä koko ikäni nauttineena rohkenen väittää, että Suomi hellii asukkaitaan. Huomataanko siitä olla kiitollisia? Kuinka voisi olla tapahtua niin, että mahdollisimman moni voisi asua, tulla toimeen myös täällä, missä meditaatio alkaa katseella ulos ikkunasta. – Uskon niin. Kuhmo on yli viisikymppisissä muuttovoittaja, mikä on merkittävä signaali maailman muuttumisesta.

  2. katisar2 sanoo:

    Joo. Uskon, että uusi Valamo tulee olemaan minullekin vastaisuudessa sieluni eräs tärkeä lepopaikka. Heinäkuu Kuhmossa on monipuolinen meditaatiokeskus, oikea sielun paratiisi.Täällä voi toden totta nyt meditoida mitä moninaisimmin tavoin. Meikäläinen valitettavasti ei ole vielä kerinnyt konsertteihin. Siirtolan remonttihommat painavat päälle. Kolmen viikon kuluttua meillä pitäisi olla sen näköistä, että kehtaa ottaa jo vieraita vastaan. Siinä on haastetta. Jatka sinä vain monipuolisia meditaatioharjoituksiasi sielä toisella puolella laajaa kaupunkiamme.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s